New: Just Team Up! Have a TeamFix

Wednesday, December 10, 2014

Effectiviteit van uw team verhogen? Just Team Up met een TeamFix

In het voorjaar van 2015 introduceert Schonewille & Schonewille een uniek concept op de Nederlandse markt. De methodiek is zeer succesvol toegepast in het buitenland. Wilt u dat uw team effectief met elkaar werkt? Voorkom onduidelijkheden, los conflicten op, maak heldere afspraken en Just Team Up! Met een Teamfix gaat uw team in 4 stappen en binnen 4 uur effectief aan het werk! En dat regelen wij voor een vast bedrag.

TeamFix: Sneller naar een beter resultaat.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem nu contact met ons op info@toolkitcompany.com of bel Huub LIefhebber voor een afspraak op 06 573 07 964

  • Verschil van inzicht en een andere manier van werken horen bij (samen)werken. Uiteenlopende opvattingen binnen een organisatie zijn waardevol, mits zij goed gemanaged worden. Geëscaleerde conflicten of voortsudderende issues daarentegen kunnen een organisatie veel geld en tijd kosten.
  • Met een TeamFix krijgt u in 4 stappen binnen 4 uur een team dat samen optimaal aan de slag gaat.

Een TeamFix is bedoeld om de effectiviteit van uw team te verhogen. U krijgt een optimaal werkend team dat goed op elkaar ingespeeld is, waarbij de verwachtingen over en weer, de doelstellingen, wie is verantwoordelijk voor wat en hoe daarover gecommuniceerd wordt helder zijn. En als er in uw team zaken spelen die niet lekker lopen dan kan uw team na 4 uur weer effectief samen aan het werk. 

Just Team Up! Hoe werkt een TeamFix?

Spelregels en plan van aanpak:

  1. Er wordt gewerkt met een duidelijk stappenplan en een strak tijdschema voor de bijeenkomst van maximaal 4 uur.
  2. De aanpak is toekomst- en oplossingsgericht. Hieruit vloeien een aantal heldere spelregels en doelstellingen voort:
    • Het gaat niet om het achterhalen van de enige juiste aanpak, de waarheid of om gelijk krijgen. Wel belangrijk is de motivatie om zelf een bijdrage te willen leveren, het stimuleren van de al aanwezige kwaliteiten binnen het team en het maken van afspraken met voor iedereen duidelijke vervolgstappen. Aan het eind van de TeamFix zijn de verbeterpunten binnen het team en de daaruit voortvloeiende concrete acties voor iedereen duidelijk en iedereen commiteert zich aan persoonlijke actiepunten. De interventie is er op gericht om alle teamleden weer effectief met elkaar aan het werk te krijgen met heldere afspraken over de vraag: 'Wie is verantwoordelijk voor wat?'
    • Doelstelling is het ontwikkelen van een concreet haalbaar actieplan dat door alle betrokkenen onderschreven wordt.
    • Er worden geen onnodige discussies gevoerd, hoogstens vragen om nadere uitleg.
    • De facilitator bepaalt de communicatieregels en begeleidt het gesprek.
    • In de praktijk betekent dit: niet ‘psychologiseren’, geen uitgebreide uitwisseling van eventuele onderlinge frustraties of zichtwijzen, er wordt geen schuldige of slachtoffer aangewezen en er wordt ook niet ‘verhaal gehaald’.
    • Eventueel oplaaiende emoties komen op de ‘frustratie flip’ en kunnen later zo nodig in een separaat traject worden behandeld.

 

Voorwaarden voor het slagen van een Team-fix:   

  • Het team en de leidinggevende zien dat er ruimte voor verbetering of problemen zijn en willen dit oplossen.
  • Transparante verwachtingen en het team onderschrijft het "Just Team Up"-plan van aanpak en de TeamFix spelregels.
  • Toezegging van ieder teamlid om een actieve bijdrage te willen leveren om de samenwerking te optimaliseren en zich te houden aan de afspraken die ze zelf maken. 
  • Na de intake hoort u of uw team geschikt is voor een TeamFix en adviseren wij -eventueel als begeleidende maatregel - zo nodig een ander traject. In zaken met een juridische of complexe onderliggende interpersoonlijke conflicten adviseren wij u legal mediation via onze partnerorganisatie Schonewille & Schonewille Legal Mediation. 

WERKSCHEMA TeamFix

Stap 1: Het leggen van de basis voor een TeamFix: Voorafgaand vindt een intake-gesprek plaats met de opdrachtgever van maximaal 1 uur en daarna volgen de zogenaamde pre-TeamFix briefings van de teamleden waarbij iedereen een korte lijst met meerkeuzevragen krijgt.

Een TeamFix werkbijeenkomst van maximaal 4 uur met het gehele team:

Stap 2: Introductie en start: onderschrijven spelregels, afspraken en plan van aanpak (30 minuten).

Stap 3: Situatie in kaart brengen: situatieanalyse, conflictanalyse en voorhanden oplossingen; weerstand en blokkades (2 uur).

Stap 4: Actieplan, werkbare oplossingen: individueel actieplan voor elke deelnemer, gezamenlijk actieplan, ontwikkelen van een fall back scenario (1 uur).

Stap 5: Afronding: (30 minuten). Evaluatie van de TeamFix werkbijeenkomst. 

Een maand na de TeamFix volgt een evaluatie met de teamleden en een gesprek met de opdrachtgever

Stap 6: Follow-up en review: meten hoe het team nu werkt en eventuele bijstelling van de gevonden oplossingen (30 minuten).

 

Vaste kosten

Het complete TeamFix traject (stappen 1 t/m 6) wordt voor een vast bedrag aangeboden: € 2.795,- plus btw. Dit bedrag is inclusief reiskosten, voorbereiding, eventueel tussentijds overleg en follow-up. U weet dus van tevoren exact waar u aan toe bent.

 

Bent u nieuwsgierig geworden wat een TeamFix voor u kan betekenen? Neem nu contact met ons op. U kunt contact opnemen via info@toolkitcompany.com of bellen met Huub Liefhebber voor het maken van een afspraak op: 06 573 07 964Go back to the News & opinion overview ...