Articles 2011-2022

DUTCH

 • Interview with Isabella Wijnberg (Houthoff) and Manon Schonewille (Toolkit Company | Legal Rebel) in Tijdschrift Conflicthantering (June 2022 number 2) about mediation in class actions and the Dutch WAMCA procedures. The article (in Dutch) can be downloaded here.
                
 • An interview with Manon Schonewille inTijdschrift Conflicthantering (december 2020 TC number 6) about the future of mediation and how to unlock it. Written by Henneke Brink. The article (in Dutch) can be downloaded here.
 • A summarising article (in Dutch) of the 2018 ZAM/ACB survey into the opportunities and impediments for commercial mediation in The Netherlands [(ZAM/ACB Onderzoek naar kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation : onder advocaten, bedrijven en rechters in Nederland) by Simon Thomas, Marc A.; de Kort-de Wolde, Marina; Schutte, Eva; Schonewille, Manon (2018) Utrecht University Repository] by Manon Schonewille and Marc Simon Thomas (Utrecht University) was published in the Dutch-Flemish magazine for mediation and conflictmanagement (Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2019 (23) 1) can be found here. The summary of the main findings in English can be found here.

        

 • Global Pound Conferences

  Wat willen bedrijven nu ècht? Global Pound Conferences: Een wereldwijde zoektocht naar de sleutel tot het optimale geschiloplossingsaanbod. Manon Schonewille, januari 2017. 

  Global Pound Conference. Het bedrijfsleven zet mediation en andere vormen van geschilbeslechting nog lang niet in volle potentie in. Waar ligt dat aan? Aan de gebruikers, die nog niet goed weten hoe ze mediation moeten inzetten of er geen interesse in hebben?Aan de externe juristen die zaken liever juridisch oplossen? Of aan de aanbieders die niet goed bij de vraag aansluiten?  

  De Global Pound Conference (GPC) die op 1 juni 2017 in Amsterdam plaatsvindt gaat in op deze vragen.De GPC is niet alleen een congres, maar ook onderdeel van een wereldwijd onderzoek, bedoeld om in de toekomst het aanbod van zakelijke geschilbeslechting beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.
  Download het artikel hier.
 • Grensoverschrijdende mediation: hetzelfde, maar dan anders …, M.A. Schonewille in: Ondernemingsrecht 2016/1/11, Wolters-Kluwer, Deventer. 

  Bedoeld voor partijen en partij-adviseurs in een cross-border mediation. Anders dan u wellicht denkt behelst een grensoverschrijdende mediation meer dan ‘gewoon mediation, maar dan in het Engels’. Mediation is voor bedrijven die internationaal zakendoen een goede optie om juridische en zakelijke risico’s te beperken en het is belangrijk om daarbij goed beslagen ten ijs te komen. Uitdagingen in cross-border mediation kunnen zitten in verschillende verwachtingen die partijen hebben over wat een mediation inhoudt, wie daaraan deel moeten nemen, in welk land de mediation gaat plaatsvinden, wat de voertaal is en welk recht van toepassing is op de mediationprocedure. Als dergelijke punten niet vooraf worden geïdentificeerd kan de mediationprocedure zelf aanleiding zijn tot het ontstaan van een nieuw geschilpunt met alle gevolgen van dien. In deze bijdrage krijgt u aan de hand van een casus over een internationaal contractenrechtelijk geschil een overzicht van de mogelijke valkuilen en vooral tips waar u bij een grensoverschrijdende mediation op moet letten. 
  Download het artikel hier ...
 • Wat kunnen we leren van cross-border business mediations? Lessen uit de praktijk aan de hand van een casus.  Manon Schonewille en Peter Kamminga in: Tijdschrift Conflicthantering 2016/1, SdU, Den Haag. 

  Bedoeld voor mediators die grensoverschrijdende mediations begeleiden. Het succesvol begeleiden van cross-border mediations vraagt van een mediator in vergelijking met mediations binnen de Nederlandse grenzen meer voorbereiding en meer flexibiliteit. Manon Schonewille en Peter Kamminga laten aan de hand van een casus uitgebreid de uitdagingen zien waar je mee te maken krijgt wanneer je medieert tussen verschillende culturen en rechtsgebieden. 
  Download ...
 • BUSINESS MEDIATION ONDERZOCHT, Manon Schonewille,Tijdschrift conflicthantering, TC, nr 2, 2014.
 • MEDIATORS WACHTEN OP BOOST, Lex van Almelo, Tijdschrift Mr. 05 mei 2014 en rectificatie in Mr 06 juni 2014.

 

ENGLISH OR OTHER LANGUAGES

 • Make Mediation a Prerequisite to Civil Litigation. Apply Buckminster’s Law.

  Download Key-6.1-Government here: Manon Schonewille, Adi Gavrila, Leonardo d’Urso. First publication in July 2020 on mediate.com. In: The 7 Keys to unlock the golden age of mediation, Micheal Leathes (editor). Published June-July 2020 on mediate.com. 
  Turkish translation by Nevin Can here..

 • Cross-border mediation: the same, but different ... M.A. Schonewille in: Ondernemingsrecht 2016/1/11, Wolters-Kluwer, Deventer. 

  Contrary to what you might think, cross-border mediation is more than ‘ordinary mediation, only in English, with partners from different countries’. For businesses that operate internationally, mediation is a good way to limit legal and business risks and it is important to be well prepared for it. Challenges in cross-border mediation may lie in the different expectations the parties have about what mediation entails, who takes part in it, in which country it will take place, in which language it will be conducted and what law will apply to the mediation proceedings. If points like this are not identified beforehand, the mediation process itself may give rise to a new dispute with all the associated consequences. Drawing examples from a (fictitious) international case2 involving contract law, this article presents an overview of the possible pitfalls and above all provides tips about what you should be aware of with regard to cross-border mediation.
  Download...

 • List of contents and introductory chapter of "The variegated landscape of mediation. A Comparative Study of Mediation Regulation and Practices in Europe and the World."
 • The chapter on Greece from the Variegated Landscape of Mediation. By Dimitra K. Triantafyllou and Lila Bakatselou.
 • INTERVIEW: D. Triantafyllou - M. Schonewille "WE CANNOT AFFORD TO LOSE THE OPPORTUNITY OF MEDIATION" YEAR: 17th - ISSUE 98 JULY - AUGUST 2013 in: COUNSELOR -THE CONTEMPORARY  MAGAZINE FOR THE JURIST & THE BUSINESS COUNSELOR. PUBLISHER: NOMIKI BIBLIOTHIKI.

  Published in Greek: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Δ. Τριανταφύλλου - M. Schonewille "Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης" ΕΤΟΣ 17ο – ΤΕΥΧΟΣ 98  ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΥΝήΓΟΡΟΣ- ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 

 • Overview of interviews in SYNENTEYXH Magazine, 2003-2013 for the 100th jubilee issue. year 17, issue 100. 
 • "Mediation and Law" #25:"Kakaya ugodno sdelka, negodnaya sdelka ili voobsche nikakoy sdelki. Nelzya li sdelat' luchshe?"// Mediacia i pravo ("Mediation and Law"), #3(25), 2012, pp. 44-64; #4(26) 2012, pp. 54-64. A Russian translation of Moving beyong 'just' a deal, a bad deal or no deal. 

 • MOVING BEYOND ‘JUST’ A DEAL, A BAD DEAL OR NO DEAL. Manon A. Schonewille and Kenneth H. Fox. Chapter 5 in: ADR in Business Practice and Issues across Countries and Cultures. Volume II Arnold Ingen-Housz (ed). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2010/2011: 

v