Specialisatie zakelijke mediator (NL)

Specialisatie tot zakelijke mediator, verdieping business mediation 

Wilt u na de basisopleiding als (Legal) Business Mediator aan de slag? Leer dan in onze Academy Legal Mediation de essentiële vaardigheden en kennis die gebruikers van hun zakelijke mediator verwachten. Deze specialisatie is door de opzet ook zeer geschikt voor mediators die stap voor stap o.l.v. een ervaren mediator als coach een volledige mediation willen doorlopen.

 • Duur: 5 dagen
 • De opleidingsdagen zijn van 10.00 -17.45 uur.
 • Kosten: € 3.870,- (exclusief btw) voor de complete module inclusief studiemateriaal (reader en elektronische leeromgeving), consumpties en lunches. Bij aanmelding 2 maanden voor aanvang krijgt u een vroegboekkorting van 10% en betaald u € 3.483,-
 • Locatie: Academy Legal Mediation in ons nieuwe kantoor in het iconische 'Little C' aan de Karl Weisbardstraat 181, 3015 GM Rotterdam
 • MfN: 35 punten toegekend (categorie 1a mediationproces : 20 PE punten, categorie 2 allgemeen, financieel, juridisch: 15 PE punten) | NOvA (PO): 35 punten.

Uw cliënten vragen om een gespecialiseerde professional die meer kan bieden dan faciliterende mediation alleen. Met een verdiepingsopleiding business mediation kun je je onderscheiden in de markt. Veel succesvolle collega’s gingen u voor.

Uit Nederlands en internationaal onderzoek (ZAM | ACB | UU 2018) onder bedrijven en advocaten blijkt dat zij van een zakelijke mediator verwachten dat deze over specifieke mediationvaardigheden beschikt en dat zij bij voorkeur een sturende, proactieve en gespecialiseerde mediator inschakelen. Deze moet hen als procesarchitect erbij kunnen ondersteunen zodat er op korte termijn een oplossing komt. Een snelle one stop shop. Zowel advocaten als bedrijven zijn minder enthousiast over generalistische mediators die dit vak ‘erbij doen’ buiten een professionele setting om.

Lees hier een samenvattend artikel van Manon Schonewille en Marc Simon Thomas (Universiteit Utrecht) in het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2019 (23) 1.

 

 

In onze specialisatie tot (Legal) Business Mediator leert u de kneepjes van de door bedrijven en hun advocaten gewenste aanpak van een mediation:

 • Minder dan de helft van de bedrijven ziet de rol van de mediator beperkt tot het enkel in goede banen leiden van de gesprekken tussen partijen, zodat die op een constructieve wijze met elkaar in gesprek blijven en raken.
 • Ruim de helft ziet als voornaamste toegevoegde waarde van een mediator dat deze de emotionele barrières uit de weg ruimt die het treffen van een regeling in de weg staan. Dit geldt zowel voor conflicten binnen bedrijven als geschillen tussen bedrijven onderling.

Een zakelijk mediator moet dus meester zijn in de klassieke mediationvaardigheden. Maar voor meesterschap is meer nodig:

 • Vrijwel alle onderzochte bedrijven willen een mediator die stevig de regie over het proces neemt, bijna 80% is zelfs voorstander van een mediator proposal als er te weinig voortgang in de onderhandelingen zit, 50% vindt een bindend advies door de mediator bespreekbaar en meer dan 3/4 is voorstander van een mediator die zich tegenover partijen uitlaat over de kansen en risico’s om zo partijen tot een regeling te sturen. 
  Leer hoe je naar alle regelen der kunst deze sturende instrumenten in een business mediation inzet.
 • Ruim 2/3 wil uitvoerig de juridische aspecten aan de orde kunnen stellen tijdens de mediation. Dit kan de reden zijn voor de wens van 80% van de bedrijven dat een mediator ook juridische kennis heeft. Leer de hoe je je juridisch inhoudelijke kennis succesvol als mediator kunt inzetten.
 • 80% is geen voorstander van een mediator die alleen op en neer pendelt; bedrijven willen zelf het heft in eigen hand houden. Caucus is een tool, maar met alleen aparte gesprekken kom je er niet.

De meeste bedrijven zetten vraagtekens bij de effectiviteit van een rechtsgang. Gevraagd naar de meest effectieve vorm van geschiloplossing noemt slechts 2% een rechtszaak en 4% arbitrage. Mediation wordt door 25% als de meest effectieve methode gezien. Hybride vormen, een combinatie van procedures - ook met zelf onderhandelen - wordt als het meest effectief gezien. Leer dus als zakelijk mediator vooral ook een procesarchitect te zijn. De markt is er rijp voor.

Opzet van de opleiding

In 5 praktijkgerichte dagen leert u onder leiding van ervaren business mediators die u in kleine groepjes stap voor stap coachen en trainingsacteurs de essentiële vaardigheden om zakelijke geschillen professioneel te begeleiden. Daarbij komt ook ‘procesarchitectuur’ uitgebreid aan bod. Afhankelijke van de samenstelling en interesse van de groep desgewenst ook in internationaal verband. Naast inleidingen door (gast)docenten over hun business mediation-praktijk en casestudies, is er in deze verdiepingsopleiding veel aandacht voor het ontwikkelen van concrete vaardigheden en het opdoen van ervaring met het over meerdere sessies verspreidt begeleiden van een zakelijk geschil. Inclusief alle administratieve en juridische aspecten.
Tijdens de verdiepingsopleiding tot Legal Business Mediator krijgt elke deelnemer een eigen zakelijke of arbeidsmediation die als het ware in 'real time' over meerdere sessies uitgevoerd wordt. Onder continue supervisie van een ervaren coach en intervisie van medestudenten.Tijdens de opleiding wordt ook ingegaan op de inzichten die verkregen zijn door de Global Pound Conferences over de toekomst van zakelijke geschiloplossing  (Amsterdam juni 2016, Meer informatie vind u hier) ) en het ZAM-ACB marktonderzoek naar de kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation vande Universiteit Utrecht (meer informatie hier).

 

 

Waarom specialiseren in business mediation?

Zakelijke geschillen zijn vaak inhoudelijk ingewikkeld, er zijn meerdere stakeholders bij betrokken en er zijn grote (financiële) belangen mee gemoeid. Het behandelen van geschillen tussen ondernemingen vraagt dan ook om zakelijke mediators met niet alleen specifieke mediationvaardigheden, maar ook met voldoende kennis van de zakelijke materie. Een legal business mediator moet naast het diepgaand analyseren van de belangen en het managen van de relatienele aspecten duidelijk kunnen sturen op het proces en daarnaast ook actief meedenken over de inhoudelijke aspecten van het geschil. In zakelijke mediations is tevens de pre-mediation fase van bijzondere betekenis. Ook het effectief omgaan met advocaten en andere specialisten (die al dan niet aanwezig zijn tijdens de mediationgesprekken) is een belangrijk aspect. In de specialisatieopleiding legal business mediator leert u om bedrijven en ondernemingen te begeleiden bij zakelijke geschillen, al dan niet met een internationaal karakter.

De opleiding wordt ondersteund door een elektronische leeromgeving. 

Voor wie?

Voor legal mediators, IMI mediators, ADR-register mediators of MfN register mediators die zich willen specialiseren in het begeleiden van ondernemingen bij het oplossen van geschillen met andere bedrijven, of conflicten binnen bedrijven. Al dan niet met een internationaal karakter.

Resultaat

Na het volgen van deze specialisatieopleiding:

 • weet u hoe u zakelijke mediations kunt initiëren en begeleiden, inclusief verslaglegging en het maken van een VSO
 • kunt u over (hybride) mediationtrajecten adviseren
 • kent u de specifieke kenmerken van business mediations, de mogelijkheden en potentiële valkuilen
 • weet u hoe u de deelnemers die bij uw zakelijke mediations aan tafel moeten zitten kunt selecteren
 • kunt u u effectief omgaan met advocaten en andere adviseurs
 • weet u waar u op moet letten bij grensoverschrijdende mediations en hoe u deze moet voorbereiden, rekening houdend met culturele verschillen en een andere benadering van de mediationpraktijk van de betrokken partijen uit verschillende landen
 • en heeft u ervaring opgedaan met de interventies en technieken die speciaal voor zakelijke mediations van belang zijn.

Toelatingsvoorwaarden

 • U hebt een erkende opleiding (legal) mediation gevolgd, heeft bij voorkeur al enige praktijkervaring en wilt u specialiseren als business mediator (conflcten tussen of binnen bedrijven oplossen). 
 • Minimaal 2 jaar professionele ervaring in een praktijkgerichte, juridische, financiële of managementfunctie, dan wel in een andere relevante professionele functie op HBO+ niveau.
 • Voldoende passieve kennis van de Engelse taal om internationale artikelen te kunnen lezen en videodemonstraties in het Engels te kunnen volgen.

 

Inschrijven en informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Manon Schonewille: manon@toolkitcompany.com

 

 

register for specialisatie-zakelijke-mediator-nl

Date of training:

2023 met start op 28 april (Specialisatie tot Business Mediator)

2023 met start op 28 april (Specialisatie tot Business Mediator vroegboekkorting 2 maanden voor start)Your trainer(s)

Manon Schonewille

Huub Liefhebber

Annet Draaijer (aantal trainers afhankelijk van aantal deelnemers)Informatie over start van de eersvolgende opleiding en inschrijven hier,